Antagningskrav till Svenska Naturläkarförbundet SNLF

Basmedicinsk/skolmedicinsk utbildning,       -motsvarande minst  60 hp

Utbildning i minst 3 terapier varav en oral    -motsvarande minst 120 hp

Diagnostik/ undersökningsmetodik               -motsvarande minst  15 hp

Praktisk erfarenhet                                        -motsvarande minst  30 hp
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­____________________________________________________________
6 terminer                                                     -motsvarande minst  240 hp

 

Så här går du tillväga för att ansöka medlemsskap:

1. Betala in ansökningsavgiften 700 kr på SNLF’s Pg-konto nr:718961-6

2. Skicka in ansökan, dina betyg och diplom samt kvittot till cindy.st@snlf.se

3. Vänta på besked.

4. Vid besked att du är välkommen som medlem, betala då antagningsavgiften på 500 kr.
Sedan läser du igenom och skriver under dokumentet, där du godkänner förbundets stadgar och etiska regler.

5. Inbetalningskvittot och det underskrivna dokumentet skickas in till cindy.st@snlf.se

6. Du får ett välkomstbrev med en faktura på medlemsavgiften.

Vi är rädda om dina personuppgifter och följer GDPR. Läs vår policy runt personuppgifter här!