Trygg hantering av dina personuppgifter.
SNLF är en yrkesförening inom funktionell, integrativ och komplementär medicin.
Vi vill att du alltid ska kunna känna dig säker på att de personuppgifter som du anförtror oss, hanteras på ett ansvarsfullt, korrekt och säkert sätt. Dina personuppgifter behandlas i överensstämmelse med den lagstiftning och de regelverk som gäller.
Vilka uppgifter sparar vi?

Medlemsuppgifter:
När du ansöker om medlemskap skickar du in dina personuppgifter och dina utbildningsintyg till antagningsnämnden, som hanterar dem i samarbete med styrelsen för att du skall bli antagen. Antagningsnämnden sparar sedan dina uppgifter i sitt register på ett säkert sätt.
I medlemsregistret sparar vi de uppgifter om dig som är nödvändiga för att vi ska kunna fullfölja vårt uppdrag till dig, till exempel sända dig nyhetsbrev, skicka information inför seminarier och fakturera. Dessa uppgifter ligger i första hand hos sekreteraren och kassören. Det betyder att vi sparar namn, företag, adress, eventuell faktureringsadress, e-post och telefonnummer. Detta är en förutsättning för att vi ska kunna tillhandahålla den service vi erbjuder. Vi använder oss av den rättsliga grunden berättigat intresse och du kan naturligtvis när som helst välja att bli borttagen från våra sändlistor.
Vem delar vi dina personuppgifter med?
Vid seminarier delar vi ut deltagarförteckningar i pappersform med uppgifter om namn och företag till deltagarna. Vid seminarier får även utställarna i förekommande fall information om vilka som deltar på seminariet.
Det kan även finnas andra tillfällen där delar med oss av information för att kunna fullfölja vårt uppdrag, ett exempel är tryck av tidning där adressuppgifter lämnas till tryckeriet.
Våra samarbetspartners följer den aktuella lagstiftningen.
Hur skyddas dina uppgifter?
Antal personer som har tillgång till kunddata är strikt begränsat, och vi har vidtagit lämpliga tekniska säkerhetsåtgärder för att vara säkra på att den information vi behandlar skyddas från att obehöriga får ta del av den.
Rättelse och begränsning av uppgifter.
Har vi felaktiga uppgifter om dig har du rätt att begära att dessa rättas omgående. Du har också rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter.
Radera uppgifter.
Du kan begära att dina personuppgifter raderas helt. Det kan finnas legala skyldigheter som gör att vi inte omedelbart har möjlighet att radera uppgifterna. I förekommande fall blockerar vi uppgifterna så att de inte kan användas till andra syften än det som hindrar den begärda raderingen (till exempel bokförings- eller skattelagstiftning)
Personuppgiftsansvariga är styrelsen i sin helhet, men om du vill ändra dina uppgifter gör du det till kassören och sekreteraren.

Styrelsen SNLF