Svenska Naturläkarförbundet, SNLF, bildades i Sverige 1975 och organiserar yrkesutövare av naturläkekonst vilka har adekvat skolmedicinsk utbildning, samt bred utbildning i minst tre, gärna flera komplementärmedicinska terapier.

Förbundstiteln Naturläkare har sitt ursprung från den tyska titel ”Heilpraktiker” och våra utbildningskrav har som bakgrund den tyska utbildningsmodellen. Vår titel får på inga villkor förväxlas med skyddad yrkestitel: ”Legitimerad Läkare”.

Våra terapeuter har skyldighet att alltid ange titelns ursprung, genom att t.ex. skriva:
”Naturläkare (SNLF)” eller ”Naturläkare, medlem i Svenska Naturläkarförbundet”.

Terapeuter måste följa svensk lagstiftning, förbundets stadgar samt etiska regler.

Alla medlemmar i SNLF har bra kunskaper i basmedicin/skolmedicin, omfattande utbildning i minst två, oftast flera olika terapier såsom t.ex. homeopati, örtmedicin, näringsmedicin, akupunktur och kiropraktik samt olika diagnosmetoder och behandlingstekniker.

SNLF arrangerar fortbildningsdagar och workshops i anslutning till vårt årsmöte, samt andra förbundsmöten. Till dessa bjuder vi in kända föreläsare inom olika vetenskapliga områden som är adekvata till vårt yrkesutövande, med såväl medicinska, komplementärmedicinska , samhällsorienterade och tekniska ämnesområden.