Svenska Naturläkarförbundet, SNLF, bildades i Sverige 1975 och organiserar yrkesutövare av naturläkekonst vilka har adekvat basmedicinsk utbildning, samt bred utbildning i minst två, gärna fler av de alternativmedicinska terapier.

Förbundstitel „Naturläkare” har sitt ursprung i den tyska titel „Heilpraktiker” och våra utbildningskrav har som bakgrund den tyska utbildningsmodellen. Vår titel får på inga villkor förväxlas med skyddad yrkestitel: „Legitimerad Läkare”.

Våra terapeuter har skyldighet att alltid ange titelns ursprung, genom att t.ex. skriva: ” Naturläkare (SNLF)”, eller „Naturläkare, medlem i Svenska Naturläkarförbundet”.

Terapeuter måste följa svensk lagstiftning, förbundets Stadgar, samt Etiska Regler.

 

Utbildningar och kurser

Alla SNLF – medlemmar har bra kunskaper i basmedicin, omfattande utbildning i minst 2, oftast flera olika terapier (t.ex.: homeopati, örtmedicin, näringsmedicin, akupunktur, zonterapi, kiropraktik), olika diagnosmetoder och behandlings tekniker.

SNLF arrangerar fortbildningsdagar och workshops i anslutning till våra årsmöten, samt andra förbundsmöten. Till dessa bjuder vi in kända föreläsare inom olika vetenskapliga områden som är adekvata till vårt yrkesutövande, med såväl medicinska, alternativmedicinska , samhällsorienterade och tekniska ämnesområden.