Mejla direkt till någon i SNLFs styrelse:

Ordförande: Mats Johansson
e-post: mats.jo@snlf.se

Vice ordförande: Jörgen Åswärd
e-post: jorgen.as@snlf.se

Sekreterare: Anica Norman
e-post: anica.no@snlf.se

Kassör : Cindy Stoa
e-post: cindy.st@snlf.se

Ledamot: Lollo Wernäng
e-post: lollo.we@snlf.se

Antagningsnämnd:
Cindy Stoa
Anica Norman

Webmaster: Gun Heed
e-post: info@akupunktoren.se

Valberedning:
Ingela Sjökvist (sammankallande):
e-post: ingelasnaturmedicin@gmail.com
Ann Kjellberg
e-post: ann@naturterapeut.se