Mejla direkt till någon i SNLFs styrelse.

2022 års styrelse:

Ordförande: Jörgen Åswärd
jorgen.as@snlf.se

Vice ordförande: Lollo Wernäng
lollo.we@snlf.se

Kassör : Cindy Stoa
cindy.st@snlf.se

Sekreterare: Johanna Arvidsson
 johanna@snlf.se

Ledamot: Alyssia Rydin
alyssia@snlf.se

Suppleant:
Mats Johansson
Anica Norman

——————————————–

Antagningsnämnd:
Cindy Stoa
Anica Norman

Kommunikatör: Zarah Öberg
zarah@snlf.se

Webmaster: Gun Heed
nfo@akupunktoren.se

Valberedning:
Ingela Sjökvist (sammankallande):
ingelasnaturmedicin@gmail.com
Ann Kjellberg
ann@naturterapeut.se