Mejla direkt till någon i SNLFs styrelse.

2023 års styrelse

Ordförande Jörgen Åswärd
jorgen.as@snlf.se

Vice ordförande Lollo Wernäng
lollo.we@snlf.se

Kassör Cindy Stoa
cindy.st@snlf.se

Sekreterare VAKANT
info@snlf.se

Ledamot Jessica Kann Wallin
jessica@snlf.se

Suppleant
Mats Johansson
——————————————–

Antagningsnämnd
Cindy Stoa
Lollo Wernäng

Webmaster
vakant

Etiska Rådet
Cenneth Medevik
Lollo Wernäng

Valberedning
Ingela Sjökvist
ingelasnaturmedicin@gmail.com
Ann Kjellberg