Mejla direkt till någon i SNLFs styrelse.

2022 års styrelse:

Ordförande: Jörgen Åswärd
e-post: jorgen.as@snlf.se

Vice ordförande: Lollo Wernäng
e-post: lollo.we@snlf.se

Kassör : Cindy Stoa
e-post: cindy.st@snlf.se

Sekreterare: Johanna Arvidsson
e-post: johanna@snlf.se

Ledamot: Alyssia Rydin
e-post: alyssia@snlf.se

Suppleant:
Mats Johansson
Anica Norman

——————————————–

Antagningsnämnd:
Cindy Stoa
Anica Norman

Kommunikatör: Zarah Öberg
e-post: zarah@snlf.se

Webmaster: Gun Heed
e-post: info@akupunktoren.se

Valberedning:
Ingela Sjökvist (sammankallande):
e-post: ingelasnaturmedicin@gmail.com
Ann Kjellberg
e-post: ann@naturterapeut.se