Fortbildningens tema är infektionssjukdomar/ Borrelia och Co-infektioner.

Apple Hotel, Torpavallsgatan 6, 41673 Göteborg 031-251100,
www.applehotel.se

se utskick från styrelsen
(anmälan till kassören Cindy Stoa – cindy.st@snlf.se)

MEDLEMMAR! Inbjudan till Årsmöte och Fortbildning 19-20 mars 2022