Antagningskrav till Svenska Naturläkarförbundet SNLF

 

Basmedicinsk utbildning                                                                        60 p

Terapiutbildning 3 terapier varav minst 1 oral                         120 p

Diagnostik/ undersökningsmetodik                                                15 p

Praktisk erfarenhet                                                                                    30 p

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­__________________________________________________________________________

6 terminer                                                                                                     = 240 p

 

Så här gör du:

1. Betala in ansökningsavgiften 700 kr på SNLF’s Pg-konto nr:718961-6

2. Skicka in dina betyg och diplom till sekreteraren samt kvittot. cindy.stoa@naturmedicinteamet.com

3. Vänta på besked.

4. Vid besked att du är välkommen som medlem, betala då Antagningsavgiften 500 kr. Sedan läser du igenom och skriver under Dokumentet, där du godkänner förbundets stadgar och etiska regler.

5. Inbetalningskvittot och det underskrivna dokumentet skickas in till sekreteraren.

6. Du får ett Välkomstbrev med en faktura på medlemsavgiften.

Vi är rädda om dina personuppgifter och följer GDPR. Läs vår policy runt personuppgifter här!