Vi har skapat ett forum på Facebook för alla medlemmar: Forum Svenska Naturläkarförbundet.
På forumet kan vi lätt nå varandra inom förbundet och få hjälp, stöd eller inspiration.
Välkommen!