MEDLEMSSIDA

Årsmöte 2023 var helgen 18-19 mars. Fortbildningens tema var infektionssjukdomar och föreläsarnas senastenyheter och upptäckter. Föreläsare var Dr. Armin Schwarzbach och Dr Leona Gilbert Årsmöte 2024 blir 23-24 mars och fortbildningens tema är aminosyror, behandling, studier, nyheter ochupptäckter. Föreläsare: Dr