Presentation av föreläsarna vid Fortbildningen 17-18 mars 2018.

 

Jan Winbo, rektor för Neijing Akademin, som är Skandinaviens äldsta skola i traditionell kinesisk medicin och akupunktur med säte i Falköping.” www.neijing.se

Jan Winbo har 25 års erfarenhet som terapeut och lärare, vilket borgar för en intressant och lärorik inblick i ett av jordens äldsta terapeutiska system, med betoning på helhetssyn och på våra emotioners inverkan på vårt fysiska välbefinnande.

Akademins namn ”Neijing” kommer från det berömda litterära medicinska verket i kinesisk medicin ”Huangdi Neijing”, som innehåller kunskaper om etiologi, fysiologi, diagnos, terapier, förebyggande metoder, etik, filosofi, kosmos och psykologi. Kunskapsområdena är beskrivna utifrån att naturen och människan befinner sig i ett sammanhang, där alla delar påverkar varandra. Neijing Akademins logotyp, är en så kallad Kinesisk Shou symbol, vilken står för skapandet av ett långt, lyckligt och hälsosamt liv.

Jan Winbo driver sedan 2010 akademin i samma anda tillsammans med Stina Norbye.

Benjamin Kong, Naturläkare (SNLF) och kinesisk läkare med utbildning från ett land utanför EU/EES, d.v.s. tredjelandsläkare. Han arbetar med meridian baserade behandlingar, inklusive akupunktur och örter.

Efter 5 års studier på läkarutbildningen på högskolan i Nanjing erhöll han kandidatexamen 1991. Läkarutbildningen bestod av både traditionell kinesisk medicin och västerländsk medicin. Dessutom har han tillförskaffat sig kunskap från olika skickliga akupunktörer. Från sin dubbla kompetens har han utvecklat effektiva metoder, som ger positiva behandlings resultat.

Jörgen Tranberg, Naturläkare (SNLF) och en Naturopathic Doctor (N.D.) examen från USA i komplementära behandlingsdiscipliner. Han har utforskat tankekraftens biokemiska effekter och neuropsykologins krafter. Han har även examen i Biodynamisk kraniosakral behandling från London i England och har en djup förståelse om kvantfysikens betydelse. Han har över 30 års erfarenhet av och har på sidan om sitt arbete fortsatt att utbilda sig inom olika osteopatiska behandlingar.

Jörgen Tranberg arbetar tillsammans med sin bror Christer på Bröderna Tranbergs klinik i Göteborg. ”www.tranbergs.se” De ser kroppen som en samspelande helhet som påverkas på olika sätt av smärt- och sjukdomstillstånd. Detta samspel gäller både den emotionella och den fysiska kroppen och ligger till grund för deras arbete.

På kliniken arbetar man med Kraniosakral terapi, Kraniell osteopati och helhetstänkande medicin med inriktning på Kvantfysiska lagar. De utbildar nya terapeuter och håller föreläsningar och kurser.

SNLF:s Årsmöte och fortbildning, 17-18 mars 2018 Apple Hotel i Göteborg