Vi har skapat ett forum på Facebook för alla medlemmar. Skicka mail till karin.st@snlf.se om du vill ha en inbjudningslänk mailad till dig.
På forumet kan vi lätt nå varandra inom förbundet och få hjälp och stöd eller inspiration av varandra. Välkommen!
Forum Svenska Naturläkarförbundet
Sluten grupp · 7 medlemmar
 

Gå med i grupp

 

Den här gruppen är stängd för alla utom Svenska Naturläkarförbundets medlemmar och har skapats för att underlätta kommunikationen inom förbundet.
Välk…